Poprawna pisownia

nie chcąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie chconc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chcądz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechcąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechconc

Niepoprawna pisownia