Poprawna pisownia

brzydka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo brzydka używa się najczęściej, by opisać coś, co wywołuje negatywne wrażenia zmysłowe, budzi wstręt czy też odrazę. Przymiotnikiem brzydka można określić złe, karygodne czyny lub użycie nagannego języka. Słowo ma też znaczenie żartobliwe: brzydka płeć to inaczej mężczyźni. Synonimem jest słowo nieładny, a antonimem (wyrazem przeciwstawnym) będzie określenie: ładny, piękny, niebrzydki.
Przymiotnik brzydki zawsze piszemy z użyciem litery d. Zasada ta wynika z pochodzenia wyrazu. W języku prasłowiańskim (SCS – starocerkiewnosłowiański) brzydka to *bridъkъ, czyli ostry, cierpki, niesmaczny, wstrętny, szpetny. Ponadto spółgłoska d jest obecna we wszystkich wyrazach pokrewnych. Przez d piszemy więc takie słowa, jak: brzydota czy brzydal. Natomiast niepoprawna pisownia, czyli brzytka jest wynikiem fonetyki i bierze się z wymowy. Główną przyczyną jest uproszczenie (ubezdźwięcznienie) litery d.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro ma być brzydka pogoda, w związku z czym nie planuję opuszczać mieszkania.
Zobacz jaki brzydka dziewczynka tam stoi, czy to nie twoja była?
Używasz brzydkich słów, proszę abyś panował nad swoim słownictwem.


Niepoprawna pisownia

brzytka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżytka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżydka

Niepoprawna pisownia