Przedstawione poniżej trzy formy pisowni (czyli „squat„, „skłot” i „squot„) są pisowniami poprawnymi o tożsamym znaczeniu, w związku z czym możliwe jest ich wymienne stosowanie, my zalecamy jednak stosowanie oryginalnej pisowni słowa pochodzącej z języka angielskiego, czyli wersji „squat„. Samo słowo natomiast oznacza opuszczony budynek (najczęściej dom), który został nielegalnie zagospodarowany i zamieszkany przez dzikich lokatorów (określanych mianem „skłotersów”).

Poprawna pisownia

skłot

Poprawna pisownia, wersja spolszczona, co istotne niezalecana.

Poprawna pisownia

squat

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.

Poprawna pisownia

squot

Poprawna pisownia, pisownia mniej popularna, stąd niezalecana.


Niepoprawna pisownia

skłat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłat

Niepoprawna pisownia