Poprawna pisownia

abstrahując

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz abstrahując zapisujemy przez głoskę h. Jest to słowo pochodzenia łacińskiego, w którym brzmi abstraho. Z łaciny przeniknęło do wielu innych języków, w tym również do języka polskiego, jako abstrahować. Pisownię w języku polskim można zatem wyjaśnić etymologią tego słowa. Oryginalnie rzeczownik oznacza tyle co odrywać, odciągać lub oddalać.
Słowo abstrahując oznacza pomijanie czegoś, co jest mało istotne, albo co uważa się za mniej ważne od innych kwestii. Jest to również celowe pomijanie danego aspektu czy cechy, aby umożliwić prostszą analizę, na przykład w książce. Oznacza to także tworzenie ogólnych pojęć. Czasami słowo używane jest w kontekście zmiany tematu wypowiedzi na inny.

Przykłady poprawnej pisowni

Abstrahując od całej jego wypowiedzi, uważam, że przynajmniej w sprawie sytuacji gospodarczej ma rację.
Abstrahując już od całości jej złego zachowania w szkole, warto podkreślić, że ma bardzo dobre oceny.
Abstrahując od tego, że każdy polityk przed wyborami ma wiele do zaoferowania, zdumiewa mnie, że wyborcy i tak dają się oszukać.


Niepoprawna pisownia

abstrachując

Niepoprawna pisownia