Niepoprawna pisownia

skąplikowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skomplikowani

Poprawna pisownia