Poprawna pisownia

trzecia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czecia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżecia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszecia

Niepoprawna pisownia