Niepoprawna pisownia

nie kwestionowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekwestionowana

Poprawna pisownia