Niepoprawna pisownia

sierźć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sierść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sierśdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sierźdź

Niepoprawna pisownia