Poprawna pisownia

watahę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

watahe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

watache

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

watachę

Niepoprawna pisownia