Poprawna pisownia

bezkosztowo

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz bezkosztowo należy zapisywać łącznie. Jest to zgodne z ogólną zasadą, że wyrażenia przyimkowe, wykorzystujące przedrostki (np. bez-) zapisujemy razem z nimi.
Bezkosztowo oznacza, że dane zadanie zostało wykonane bez ponoszenia kosztów.

Przykłady poprawnej pisowni

Spróbujmy zrobić to bezkosztowo, dzięki czemu będziemy mogli poświęcić pieniądze na coś innego.
Nic nie odbywa się zupełnie bezkosztowo. Jeśli nawet nie płacisz pieniędzmi, to swoim czasem już tak.
Udało im się dokonać tych zmian bezkosztowo, z czego byli bardzo dumni i szczęśliwi.


Niepoprawna pisownia

bez kosztowo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beskosztowo

Niepoprawna pisownia