Poprawna pisownia

sfałszowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z fałszowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfałszowany

Niepoprawna pisownia