Niepoprawna pisownia

foli

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa fola.


Poprawna pisownia

folii

Poprawna pisownia, znaczenie: folia to określenie, używane w odniesieniu do cienkiego sztucznego materiału albo cienkiej, metalowej blachy, która została wytworzona w procesie walcowania.
Folia jest mianownikiem rzeczownika w liczbie pojedynczej. Swój rodowód słowo czerpie z łaciny, gdzie folium oznacza liść. Jednocześnie, posiada wyrazy podobne w innych językach, np. niem. Folie. Ze względu na ten źródłosłów, folia traktowana jest w polszczyźnie jako wyraz obcego pochodzenia, co warunkuje pisownię w dopełniaczu dwóch i na końcu.
Zgodnie z zasadami ortograficznymi, w wyrazach, które kończą się na -ia (wymawiane jako -ja) i są obcego pochodzenia, dopełniacz posiada końcówkę ii (wymawiane jako -ji). W rezultacie folii to jedyny poprawny zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy będziesz jechał do hurtowni, weź od razu cztery arkusze tej dobrej cienkiej, stalowej folii.
Produkty w folii spożywczej przechowywane w lodówce nie przechodzą zapachami innych potraw.
Do pieczenia mięsa można użyć folii aluminiowej, dzięki czemu będzie ono bardzo soczyste.


Niepoprawna pisownia

folji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

foljii

Niepoprawna pisownia