Niepoprawna pisownia

foli

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa „fola”.


Poprawna pisownia

folii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

folji

Niepoprawna pisownia