Niepoprawna pisownia

szfy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szwy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo szwy należy zawsze zapisywać przez literę w. Pochodzi od rzeczownika szew i jest jego liczbą mnogą. Szew swoją etymologię wywodzi od zawodu szewca, który zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, zajmuje się wyrobem obuwia, albo jego naprawą. Błędna forma zapisu związana jest z artykulacją tego wyrazu: po bezdźwięcznej spółgłosce sz dużo łatwiej jest wymówić bezdźwięczne f, niż dźwięczne w.
Wyraz szwy występuje w znaczeniu:
1. połączenie
2. miejsce łączące
3. niewielki fragment łączący dwa elementy w całość
Synonimami słowa szwy są na przykład: nić chirurgiczna, szew skórny lub kostny, klamerki.
Szwy posiadają wiele znaczeń, między innymi medycznych:
1. są to miejsca, w których zszyto ze sobą dwa kawałki skóry po rozcięciu.
2. blizny, które powstały po zszyciu rany.
3. są to naturalne połączenia między kośćmi, które spojone są za pomocą tkanki łącznej, występują np. w ludzkiej czaszce.
4. szwami nazywa się również nici chirurgiczne.
Szwy występują także w krawiectwie i kaletnictwie. Odnoszą się do połączenia dwóch kawałków materiału albo skóry za pomocą nici. Połączenie dwóch kawałków metalu za pomocą nitów albo spawania to również szwy.

Przykłady poprawnej pisowni

Szwy to nieruchome połączenia między kośćmi.
Jutro idę na zdjęcie szwów, które miałem zakładane w ubiegłym tygodniu.
Masz bardzo nieładną bliznę po tym szwie, który założyli mi w ubiegłym roku.