Poprawna pisownia

nie pierwszy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie pierwszy jest połączeniem partykuły nie z liczebnikiem porządkowym i oznacza, że coś lub ktoś zajmuje dalsze miejsce, nie jest najważniejszy, wydarzyło się kolejny raz. Nie pierwszy – odpowiada na pytanie mianownika (kto? co?) i wołacza (o!), jest rodzaju męskiego i występuje w liczbie pojedynczej.
Poprawna pisownia wyrażenia nie pierwszy jest zawsze rozdzielna zgodnie z zasadą, że nie pisze się łącznie liczebników z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Znowu pomyliłaś datę na fakturze, nie możesz pracować tak chaotycznie tym bardziej, że zdarza ci się to już nie pierwszy raz.
Widzę, że jesteś we Wrocławiu nie pierwszy raz, znasz dobrze topografię miasta i poruszasz się sprawnie w tych korkach.
Wróciłam ze sklepu i przypomniałam sobie, że nie kupiłam śmietany, byłam zła sama na siebie, tym bardziej że zdarzyło się to nie pierwszy raz.


Niepoprawna pisownia

niepierwszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepierszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pierszy

Niepoprawna pisownia