Niepoprawna pisownia

sexistowskie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

seksistowskie

Poprawna pisownia, znaczenie: dyskryminujące płeć przeciwną.