Poprawna pisownia

ułóż

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ułóż zapisujemy zawsze przez ó. Jest ono formą rozkazującą, w drugiej osobie liczby pojedynczej, pochodzącą od czasownika ułożyć. Zapis tego wyrazu tłumaczy się na podstawie jego odmiany: ułóż, bo ułożyć. Oznacza to, że o w słowie ułożyć wymienia się na ó, a nie u.

Słowo ułóż oznacza:
1. nakaz uporządkowania czegoś
2. rozkaz pozostawienia czegoś w określonym porządku
3. sugestię ułożenia kogoś w pozycji leżącej
4. sugestię skomponowania lub napisania czegoś nowego
5. nakaz zaplanowania bądź ustalenia czegoś
6. wyrobienie lub nauczenie drugiej osoby bądź zwierzęcia danej umiejętności czy nawyku
7. nakaz nadania czemuś kształtu

Przykłady poprawnej pisowni

Posprzątaj ten bałagan i ułóż proszę swoje ubrania na półce.
Marcin ułożył tekst tej piosenki z wyjątkową łatwością.
Behawiorysta dobrze ułoży twojego psa oduczając go wszystkich złych nawyków.


Niepoprawna pisownia

ułuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułósz

Niepoprawna pisownia