Poprawna pisownia

sęk w tym

Poprawna pisownia, zwrot stanowi przedstawienie sedna sprawy i znaczy tyle co: „problem polega na tym” lub „trudność tkwi w tym”.


Niepoprawna pisownia

senk w tym

Niepoprawna pisownia