Poprawna pisownia

nieprzerwanie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieprzerwanie należy zapisywać łącznie. Jest to przysłówek, wobec którego stosujemy ogólną zasadę, że partykułę nie zawsze zapisuje się z nimi razem.
Nieprzerwanie oznacza, że jakieś działania wykonywane są bez przerw, zbędnych przestojów, pauz. Oznacza długofalowe wydarzenia, mające ciągłość lub bardzo regularnie powtarzane przez dłuższy okres czasu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ania płakała nieprzerwanie od godziny i nie mogła się uspokoić, co zaniepokoiło jej rodziców.
Chodzę do tej siłowni nieprzerwanie od pięciu lat, możesz mnie tam spotkać co drugi dzień.
Kolejne odcinki jej ulubionego serialu telewizyjnego nadawane były nieprzerwanie od dziesięciu lat.


Niepoprawna pisownia

nie przerwanie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.