Poprawna pisownia

aż nadto

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja ta oznacza: zbyt dużo czegoś, zbyt dobrze, nadmiar danej rzeczy, zjawiska, stanu.
Aż nadto to jedyna poprawna wersja zapisu powyższego sformułowania. jest to partykuła wzmacniająca, samodzielnie funkcjonująca w języku polskim. Nadto z kolei to zrost – dawniej będący połączeniem przyimkowym. Zrosty wcześniej zapisywano oddzielnie, jednak w miarę upływu czasu i ewolucji języka zostały one połączone. Obecnie wszystkie takie konstrukcje należy zapisywać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje starannie ukrywana zazdrość była aż nadto widoczna dla wszystkich wokół.
Na zlocie fanów dawnej motoryzacji zabrakło osób starszych, za to młodzieży było aż nadto.
W najbliższych dniach miłośnicy opalania będą zachwyceni – promieni słonecznych będzie aż nadto.


Niepoprawna pisownia

aż nad to

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ażnadto

Niepoprawna pisownia