Niepoprawna pisownia

sdaleka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z daleka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zda leka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdaleka

Niepoprawna pisownia