Niepoprawna pisownia

łykend

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

weekend

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to zostało zapożyczone wraz z pisownią i znaczeniem z języka angielskiego. Oznacza ono końcówkę tygodnia, obejmującą piątkowe popołudnie, sobotę oraz niedzielę. Jest to czas najczęściej wolny od pracy i nauki. Terminem weekend określa się również zorganizowany w końcu tygodnia wyjazd, odpoczynek poza miejscem zamieszkania.
Zasady pisowni polskiej mówią, że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, stąd zapis: weekend. Wszelkiego rodzaju próby pisania tego zwrotu zgodnie z jego wymową, czyli: łikend czy łykend są traktowane jako błąd ortograficzny.
Należy zapamiętać, że pomimo obco wyglądającej pisowni, odmiana tego rzeczownika przez przypadki powinna być zgodna z regułami obowiązującymi w polszczyźnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Moi rodzice wyjechali na cały weekend. Może masz ochotę wpaść do mnie w sobotę?
Kolejny weekend spędzam w Trójmieście. Już nie mogę się doczekać!
Proponowałam, żebyśmy zobaczyły się w weekend, jednak jej pasowała wyłącznie środa.


Niepoprawna pisownia

łikend

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wekend

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wikend

Niepoprawna pisownia