Obie formy zapisu są poprawne. Według większości słowników są synonimami, przy czym słowo zniknął jest według nich bardziej popularne. Jedynie niektórzy badacze polszczyzny odróżniają te formy pod względem znaczeniowym.
Najczęściej słów znikł i zniknął używamy zamiennie w trzech znaczeniach:
1. bycia niewidocznym dla kogoś z powodu schowania się za czymś;
2. zaginięcia obiektu lub – w przypadku osoby – wyjścia niepostrzeżenie;
3. w momencie zaprzestania istnienia.

Poprawna pisownia

znikł

Poprawna pisownia, znaczenie: jeżeli przedmiot istniał i przestał istnieć, to należy powiedzieć, że znikł.

Przykłady poprawnej pisowni

Stary budynek dawnego teatru znikł wczoraj z placu. Został wyburzony, by na jego miejscu mógł powstać nowy.
Hania nie była zadowolona, gdyż zanim zdążyła się obejrzeć, placek, który upiekła, znikł z blachy.
Ledwo kupił sobie chłodny napój, a już znikł, przez co musiał iść ponownie do sklepu po nowy.


Poprawna pisownia

zniknął

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli przedmiot istniał wcześniej i istnieje obecnie, ale został schowany, wykorzystujemy określenie zniknął.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy żeglowali po morzu, dostrzegli, że statek konkurencyjnej firmy bardzo szybko zniknął za horyzontem.
Kiedy w końcu dojechali do bramy miasta, dostrzegli, że jej dom zniknął za innymi budynkami.
Podczas wczorajszego spaceru pies Marysi zniknął nam na chwilę z oczu, na szczęście szybko wrócił.