Poprawna pisownia

rzucać

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rzucać należy zapisywać przez rz. Jego pisownia wywodzi się od starosłowiańskiego słowa rutiti, które sprawiło, że w dzisiejszym wyrazie zostało zachowane rz.
Rzucać oznacza ciskać czymś w powietrze, tak, aby przeleciało kawałek, nim opadnie na ziemię. Odnosi się również do innych, gwałtownie wykonanych ruchów. W języku potocznym oznacza także rozstanie z bliską osobą lub zakończenie pracy.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś nie rzucać wszystkimi rzeczami po pokoju w taki sposób? Ciągle jest tu wielki bałagan.
Witek jest niestały i uważa, że lepiej jest rzucać dziewczyny, zanim one same zechcą to zrobić.
Waldemar lubił za młodu rzucać rzutkami do celu, ale teraz wyszedł z wprawy i nie trafia w środek tarczy.


Niepoprawna pisownia

żucać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żócać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzócać

Niepoprawna pisownia