Poprawna pisownia

ściszony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sciszony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z ciszony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zciszony

Niepoprawna pisownia