Poprawna pisownia

ścieram

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcieram

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z cieram

Niepoprawna pisownia