Poprawna pisownia

nie przemęczała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzemęczała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przemenczała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pszemęczała

Niepoprawna pisownia