Niepoprawna pisownia

ścienty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścięty

Poprawna pisownia