Niepoprawna pisownia

piuro

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pióro

Poprawna pisownia, znaczenie: pióro to część okrywy ptaka, powstające jako wytwór naskórka. Składa się z twardej rurki i odchodzących od niej promieniście małych włosków. Jednocześnie jest to narzędzie służące do pisania atramentem, zakończone charakterystyczną stalówką. Przenośnie nazywa się tak warsztat danego literata, jego styl pisania.
Pióro należy zapisywać przez ó. Samogłoska ta może bowiem zostać wymieniona na e w pokrewnym wyrazie pierze. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli istnieje możliwość wymiany na a, e, o, wówczas w danym wyrazie używamy samogłoski ó.

Przykłady poprawnej pisowni

To moje pióro, piszę nim już od dwóch lat i nie mogę ci go pożyczy, bo ułożyło się do mojej ręki.
Agnieszka ma w domu wyjątkowo ładne pióro sokoła, które znalazła podczas ostatniej wycieczki.
Najbardziej lubię pióro tej nowej autorki książek historycznych, gdyż jest bardzo lekkie.