Poprawna pisownia

odda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

od da

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otda

Niepoprawna pisownia