Poprawna pisownia

bojler

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik określający zbiornik służący do podgrzewania wody na użytek domowy. Bojler połączony jest z instalacją wodą.
Termin ten został zapożyczony z języka francuskiego, w którym występuje określenie bouilleur. Jego pierwotna spolszczona wersja brzmiała builer. Współcześnie jednakże wyraz ten należy zawsze zapisywać przez j. Świadczy o tym obowiązująca w naszym języku zasada, mówiąca, że po samogłoskach zapisujemy j, a nie i. Dodatkowo jest to zgodne z artykulacją – wymawiając to słowo, wyraźnie słyszymy j.

Przykłady poprawnej pisowni

Po raz kolejny zepsuł nam się bojler. Muszę zadzwonić po fachowca.
W związku z wymianą bojlerów w tym tygodniu w całym bloku mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Współcześnie bojlery spotyka się raczej w starszych mieszkaniach, choć są też ich nowoczesne wersje.


Niepoprawna pisownia

boiler

Niepoprawna pisownia