Poprawna pisownia

schodząc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zchodząc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

schodzonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z chodząc

Niepoprawna pisownia