Poprawna pisownia

sceneria

Poprawna pisownia, znaczenie: krajobraz lub tło, w którym osadzona jest akcja filmu lub sztuki, również miejsce miejsce lub okoliczności, w których coś się dzieje.


Niepoprawna pisownia

scenerja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zceneria

Niepoprawna pisownia