Poprawna pisownia

zdrowieje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdrofieje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z drowieje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrowjeje

Niepoprawna pisownia