Niepoprawna pisownia

pionta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piąta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjonta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjąta

Niepoprawna pisownia