Poprawna pisownia

scalić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z calić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcalić

Niepoprawna pisownia