Niepoprawna pisownia

samotnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

samotną

Poprawna pisownia