Niepoprawna pisownia

pempek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pępek

Poprawna pisownia, znaczenie: pępek to blizna, która umiejscowiona jest na środku brzucha i jest pozostałością po pępowinie. W przenośni wyraz ten oznacza centralny punkt, a w odniesieniu do człowieka kogoś, kto uważa się za najważniejszą osobę.
Słowo pępek poprawnie zapisujemy przez literę ę. Według zasad języka polskiego, głoskę nosową ę należy zapisywać wtedy, kiedy występuje przed spółgłoskami zwartymi: b, d, g, k, p, t. W powyższym przykładzie ę pojawia się przed p.

Przykłady poprawnej pisowni

Ale z niej pępek świata, nie można jej nic powiedzieć, ani zrobić niczego nie po jej myśli, bo zaraz się obraża.
Pępek to miejsce, które często jest ozdabiane wymyślnymi kolczykami, mającymi przyciągnąć uwagę.
Agnieszka niedawno zrobiła sobie kolczyki w uszach, ale ma w planach również kolczyk w pępku.