Niepoprawna pisownia

coponiektóry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co poniektóry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

co po niektóry

Niepoprawna pisownia