Poprawna pisownia

sądy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sondy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sonty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sąty

Niepoprawna pisownia