Poprawna pisownia

nie taki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietaki

Niepoprawna pisownia