Poprawna pisownia

frustracji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fróstracji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

flustracji

Niepoprawna pisownia