Niepoprawna pisownia

kuż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kurz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kurz oznacza drobny pył, osad, który powstaje na skutek roztarcia ziarenek piasku do maleńkich rozmiarów. Może unosić się w powietrzu lub osiadać na powierzchniach.
Wyraz kurz należy zapisywać przez rz, o czym decyduje jego pochodzenie od starosłowiańskiego określenia kurti, oznaczającego palić się. Przez wzgląd na etymologię, w rzeczowniku kurz zostało zachowane dawne r i jest on spokrewniony między innymi z określeniem kurzyć się w znaczeniu dymić.

Przykłady poprawnej pisowni

Kurz unosił się w powietrzu i kręcił w nosie, wywołując falę kichania u każdego, kto tam wszedł.
Szary kurz osiadł na półce i wszystkich bibelotach, sprawiając, że wyglądały nieestetycznie.
Agnieszka zebrała kurz specjalną ściereczką z mikrofibry, dzięki czemu nie pylił się dookoła.


Niepoprawna pisownia

kórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kusz

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa kusza.