Niepoprawna pisownia

rzerowisko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żerowisko

Poprawna pisownia