Słowa niepotrzebna oraz nie potrzebna są poprawne, jednak każde z nich należy zapisywać zgodnie z jego znaczeniem i kontekstem.

Poprawna pisownia

nie potrzebna

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie potrzebna stosowane jest w polszczyźnie wyjątkowo, w sytuacjach, w których chcemy podkreślić kontrast pomiędzy dwiema cechami. Służy do uwydatnienia pewnej cechy poprzez porównanie i wymaga uzupełnienia przez drugą część zdania, gdzie zostanie to dokładnie pokazane.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamta decyzja była nie potrzebna, ale wręcz bezwarunkowo konieczna, dlatego ją podjąłem.
Czuła się nie potrzebna, ale całkiem zbędna, dlatego czym prędzej opuściła to miejsce.
Wydaje mi się, że tamta lodówka jest nie potrzebna, a całkiem bezużyteczna, więc ją wystawmy do elektrośmieci.


Poprawna pisownia

niepotrzebna

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepotrzebna pisane razem używane jest częściej, do opisu sytuacji, w których dana rzecz przestała być użyteczna, potrzebna komuś. Może oznaczać także zbędne działania czy starania. Nie wymaga stosowania porównań i uzupełniającej części zdania. W tym przypadku obowiązuje ogólna zasada pisowni, mówiąca, że partykułę nie z przymiotnikami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marysia czuła się niepotrzebna, ilekroć słyszała od matki, że jest we wszystkim gorsza od swojej siostry.
Uważam, że ta nowa sofa była im zupełnie niepotrzebna, ale oni po prostu nie potrafią oszczędzać.
Okazała się im już niepotrzebna, dlatego powiedzieli, że może zająć się swoimi własnymi sprawami.