Poprawna pisownia

przeleźć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przeleść

Niepoprawna pisownia