Poprawna pisownia

uderzający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uderzajoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

udeżający

Niepoprawna pisownia