Poprawna pisownia

rządzenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żądzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondzenia

Niepoprawna pisownia