Niepoprawna pisownia

podnajoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podnajął

Poprawna pisownia