Poprawna pisownia

nie dopuszczam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopuszczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dopószczam

Niepoprawna pisownia