Poprawna pisownia

rżąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rrząc

Niepoprawna pisownia